Wały

Droga Krzyżowa - znajdująca się w parku klasztornym, który otacza z trzech stron mury Sanktuarium ( dawne fosy Twierdzy Jasnogórskiej ), zbudowana w latach 1900-1913 według projektu Stefana Szyllera. Odlane w brązie figury 14 stacji są dziełem rzeźbiarza Piusa Welońskiego.

Tradycją jasnogórskich pielgrzymek jest odprawiane tu nabożeństwo Drogi krzyżowej. Często widać pielgrzymów, którzy przechodzą od jednej stacji do drugiej na kolanach. Fenomen nieustannie trwającej Drogi krzyżowej na wałach Jasnej Góry jest jednym z najbardziej charakterystycznych rysów chrystocentrycznych tego maryjnego sanktuarium.

Pomnik Bł. Jana Pawła II - 26 sierpnia 1999 r. Prymas Polski kard. Józef Glemp poświęcił pomnik papieża Jana Pawła II. Autorem pomnika jest Władysław Dudek, a odlał go Stefan Kowalówka. Fundatorami tego dzieła jest małżeństwo mieszkające w Stanach Zjednoczonych - Danuta i Tomasz Gołąb. Pomnik ten przedstawia stojącego Papieża, który w lewej ręce trzyma piuskę, prawą zaś ma podniesioną w geście błogosławienia pielgrzymom.

Pomnik Ojca Augustyna Kordeckiego - Ojciec Klemens Augustyn Kordecki, był przeorem Klasztoru Paulinów na Jasnej Górze i dowódcą obrony klasztoru podczas oblężenia Jasnej Góry w czasie potopu szwedzkiego. Mimo ognia artyleryjskiego armii szwedzkiej, urządzał procesje eucharystyczne na zewnątrz kościoła, dodając taką szlachetną postawą odwagi walczącym żołnierzom. Pomnik o A. Kordeckiego znajduje się na wałach, w centralnej części bastionu Potockich. Został wykonany ze spiżu według projektu Henryka Stattlera w 1859 r. Na wszystkich czterech bokach cokołu znajdują się herby zasłużonych przy obronie Jasnej Góry rodów: Czarnieckich, Krzyżtoporskich, Skórzewskich oraz Zamoyskich.

Ołtarz polowy na Szczycie jasnogórskim to miejsce nazywane przez Polaków „Ołtarzem i Amboną Narodu". To z tego miejsca głosili swoje kazania obrońcy praw Narodu, wolności słowa i godnego życia każdego człowieka: Bł. Jan Paweł II, Prymas Tysiąclecia kard. Stefan Wyszyński i Bł. Ks. Jerzy Popiełuszko. Z tej Ambony płynęły słowa otuchy, nadziei i miłości do Polski w trudnych czasach, pozbawionych wiary. Według słów Bł. Jana Pawła II „Jasna Góra to miejsce, gdzie bije serce Narodu w sercu Matki".

Chcesz wiedzieć więcej? Zamów przewodnika!

+48 34 365 38 88

  Gdzie jest centrum

  Kontakt