Bastion św. Rocha

Stanowi on część składową Twierdzy Jasnogórskiej wzniesionej w latach: 1624 – 1639 i rozbudowanej po 1674 roku. Jest to jeden z czterech bastionów Twierdzy, który został zaadoptowany na muzeum.

Znajduje się tu wystawa nosząca tytuł: „Bogarodzica. Splendor Rzeczypospolitej Obojga Narodów”.

W czasie prac konserwatorskich odsłonięto oryginalne mury pamiętające oblężenie Jasnej Góry w czasie „potopu szwedzkiego” w 1655 r.

Ekspozycja tu prezentowana składa się z kilku części:

1. Wnętrze bastionu to:
blisko 500 eksponatów, głównie z XVIII-go wieku: pamiątki historyczne i zabytki rzemiosła artystycznego.

2. Na zewnątrz bastionu
wystawa ukazująca historię NSZZ „Solidarność” wraz z Nagrodą Nobla dla p. Lecha Wałęsy oraz długopis z portretem Bł. Jana Pawła II, którym p. Lech Wałęsa podpisał „Porozumienie Gdańskie”, a także pamiątki ukazujące walki żołnierza polskiego w czasie II wojny światowej oraz pamiątki przypominające ofiary katastrofy smoleńskiej.

Chcesz wiedzieć więcej? Zamów przewodnika!

+48 34 365 38 88

  Gdzie jest centrum

  Kontakt